Mentee

Wiesia Ruta

Wiesia pracuje w GSK od listopada 2005 r. Zaczynała jako analityk informacji  w nowo utworzonym Centrum Usług Wspólnych otwartym w Poznaniu. Następnie rozwijała swoją karierę pełniąc wiele ról, aby zostać szefem obszau zarządzania zmianą. Wiesia zarządza obecnie zespołem wielokulturowym zlokalizowanym w Kostaryce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce i Malezji. Jej rolą jest zapewnienie wsparcia zespołom infrastruktury IT z punktu widzenia procesu i jakości. Jest odpowiedzialna za zarządzanie zmianami w globalnej organizacji IT. Obejmuje to udział we wszelkich audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a także własność tego procesu. Wiesia ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie matematyki i informatyki. Jest również absolwentką Zarządzania Projektami i Zarządzania Jakością. Posiada certyfikat Six Sigma Green Belt, Lean Sigma Expert, ITIL Expert i Job Plus Coach.