Mentee

Weronika Nowacka

Zeszłego roku byłam aktywną członkinią samorządu uczniowskiego. Uczniowie kojarzą moją twarz ze sceny, bo param się też konferansjerką. W zeszłym roku założyłam drużynę cheerleaderek, co jest moim największym osiągnięciem na polu bycia liderem. Jestem choreografem i nauczycielem, a drużyna cieszy się dużą popularnością. Niedawno zakończyłam kadencję radnej gminy. Najgłębszą satysfakcję sprawia mi organizowanie eventów i imprez na dużą skalę (festiwali, koncertów, uroczystości, turniejów).

Last year I was an active member of the school council. The students may know my face from the stage, because I’m really into running shows and being an announcer. Last year I also started a cheerleader team and it’s my biggest achievement as a leader. I’m a choreographer and a teacher and my team enjoys  huge popularity. Recently I ended my councilor of the youths’ municipality’s term of office. I get the deepest satisfaction from organising large-scale events (festivals, concerts, contests and other shows).