Mentee

Veronica Arpintin

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, National Program Manager, Mołdawia