Mentee

Paulina Sajewicz

Uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Przyboczna 1 Witnickiej Drużyny Harcerskiej „WICINA” oraz wędrowniczka w 16 Witnickiej Drużynie Wędrowniczej „SPECTRUM” w Witnicy. Kocha pracę z dziećmi, wypełnianie wolnego czasu atrakcyjnymi zajęciami oraz rozwijanie ich umiejętności. Sposobami na samodoskonalenie w tej dziedzinie był: zdobyty certyfikat animatora zabaw dla dzieci czy kurs wychowawców harcerskich pracujących z młodzieżą ponadgimnazjalną. Koordynatorka i przewodnicząca: spotów reklamowych „Za każdy jeden dzień samotności” i „Niedaleko pada jabłko od jabłoni…”, projektu „Stanisław Witkowski” na konkurs Niezwyciężeni 1918-2018 oraz „Uczyń marzenie swoją pracą!” w ramach O!ZNAKI PRACY 2018. Na swoim koncie ma dwie prace badawcze, pod kierunkiem dr. Tomasza Rydzewskiego, dotyczące geologii oraz geobotaniki. Od dzieciństwa gra na instrumentach strunowych. Jednak, przede wszystkim prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz animacji dla dzieci i młodzieży jest czymś co uwielbia robić.
Jej marzeniem jest założenie fundacji edukacyjnej na rzecz dzieci, które nie mają możliwości rozwoju indywidualnych zdolności. Chciałaby również udać się w podróż dookoła świata, aby odkryć nieoczywiste piękno zakątków natury.

Student of the 13th High School in Szczecin. She is a care taker of a Scouting Team „WICINA” and a scout of a Scouting Team „SPECTRUM” in Witnica. She loves working with children, filling their free time with attractive activities and developing their skills. The ways of self-improvement in this field were: a certificate of a animator for children or a course for scout educators working with high school youth. Coordinator and chairwoman of: advertising spots „For every single day of loneliness” and „An apple from apple trees. . . ”, the project „Stanisław Witkowski” for the contest „Unbeaten 1918-2018″ and „Make a Dream Your Job!” within the framework of „O!ZNAKI PRACY 2018″. She has conducted two research works on geology and geobotany under dr. Tomasz Rydzewski. Since childhood she has been playing stringed instruments. However, conducting recreational activities and animation for children and teenagers is something she loves to do.
She dreams about a round-the-world trip because she wants to see every corner of the world. The second dream is her own Foundation for children who do not have the opportunity to develop individual abilities.
Finalist of the first edition of the „I am a Leader” programme.