Mentee

Patrycja Babik

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.
Finalistka I edycji konkursu „Jestem Liderką” Fundacji Vital Voices, druhna w Ochotniczej Jednostce Straży Pożarnej w Głowaczowej, współpracowała z Samorządem Szkolnym oraz Samorządem klasowym pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego, wolontariusz, działacz społeczny, uczennica klasy o profilu prawniczym, kocha języki obce przede wszystkim angielski i włoski.
Prywatnie miłośniczka podróży, muzyki, fotografii i dobrych książek.

Student in II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego in Dębica.
Finalist of the first edition of the „I am a leader” programme conducted by the Vital Voices Foundation, a member in Volunteer Fire Department in Głowaczowa, cooperates with the School Self-Government and Class Self-Government as the deputy chairman, volunteer, social activist, student of a law class, loves foreign languages, mainly English and Italian.
Privately, she loves travel, music, photography and good books.