Mentee

Olga Niedorys

Uczennica klasy maturalnej o profilu biologiczno-chemicznym, w liceum ogólnokształcącym nr XIV we Wrocławiu. Zaangażowana w działania na rzecz społeczności szkolnej, jak i lokalnej. Przewodnicząca klasy, członkini Rady Samorządu Uczniowskiego. Współtworzyła wiosenny przegląd talentów ,,Odwilż”, angażujący muzycznie uczniów oraz nauczycieli.
Czynna wolontariuszka, regularnie organizuje wraz z koleżankami i kolegami ze szkoły charytatywne kiermasze wypieków, z których datki przeznaczone zostają na potrzebujących w najbliższym otoczeniu. Wolontariuszka podczas X Marszu Równości we Wrocławiu, gdzie odpowiedzialna była za mały zespół w służbach porządkowych.
Od 2018 roku, reprezentuje interesy młodzieży w Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, pełniąc funkcję radnej.
Planuje studiować na Uniwersytecie Warszawskim, ekonomię i/lub matematykę. W przyszłości chciałaby prowadzić swoją firmę.
Na co dzień kocha ćwiczyć zumbę oraz słuchać muzyki.

A third grade student in a class with biological-chemical profile in high school No. XIV in Wrocław. Olga is involved in social activities for the school and the local community. She has been a class president for three years and she is a member of the council of student self-government in school. She co-organised a spring talent show called „A thaw”, which involved musically talented students and teachers.
Olga is an activ volunteer, she systematically organizes charity fairs and she collects money for those in need in the immediate surroundings. She was a volunteer on the tenth equality march in Wrocław when she was responsible for a small team that took care of providing safety.
Since 2018, she has been representing youth interests in the youth council in the city of Wrocław.
Olga plans to study economics or mathematics at the University of Warsaw. She would like to set up her own business in the future.
Olga loves doing Zumba and listening to music.