Mentee

Natalia Wójcik

Na co dzień uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Krakowie, do klasy o profilu prawniczo- dziennikarskim. Od dziecka marzyła, aby zostać prokuratorem. Zawsze dbała o to, aby w Jej otoczeniu panowała równość i sprawiedliwość. W przyszłości chciałaby studiować prawo, stosunki międzynarodowe oraz politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, co jest przyczyną, jej politycznych, dyplomatycznych oraz gospodarczych zainteresowań. Pasjonuje się modą, tym co aktualne na najsłynniejszych wybiegach. Kocha podróże, ponieważ jak tłumaczy- „Są niesamowicie wartościowym sposobem zdobywania wiedzy, a nic nie kształci człowieka lepiej, niż styczność z obcą kulturą”. Jej największym marzeniem jest odwiedzenie wszystkich siedmiu kontynentów. Zaczęła działać charytatywnie już w gimnazjum- 4 lata w organizacji Caritas. Brała udział w zbiórkach żywności, czy pieniędzy dla potrzebującej młodzieży. Dwa lata aktywnie działała jako przewodnicząca SU. Ukończyła dwuletnią Krakowską Akademię Samorządności, zdobywając tytuły Złotego i Diamentowego Lidera. Od dwóch lat zasiada w prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa i reprezentuje całą krakowską młodzież przed władzami miasta. Jest jedną z pięćdziesięciu osób, którzy zakwalifikowali się do projektu nazwanego „Akademia Praw Obywatelskich”. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz wolontariuszka w Ministerstwie Cyfryzacji. Jej drugą miłością jest dziennikarstwo, a upust swojej wenie daje jako zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”.

She lives in Cracow and goes to High School no. 4 to class with socio-legal specialization. She has wanted to be a public prosecutor since she was a child. She has always cared to reign equality and justice in her environment. She has not liked when anyone was harmed. Her
dream is to study a law, international relations and Political Science at
Jagielonian University. That is the reason why she is interested in politics, diplomacy, economy and so on. Her hobby is fashion- everything what is trendy on the most populars runways. She loves to travel because in her opinion- they are very worthy way to acquire the knowledge. Her the biggest dream is to visit all of seven continents. She has started to charity since junior high school. She has done charity for four years in the Caritas organization. She was participating in a food collection or money for needy, young people. She has been school president since three years. She graduated Cracowian Academy of self-governance which took two years. She has been chairperson at the Youth Council of the City since two years and she represent all cracowian youth to the City Hall. She is one of fifty students, who qualify for project which is called Youth Academy of Civil Rights, she is a scholarship holder of the chairman of the Council of Ministers and a volunteer at the Ministry of Digital Affairs. Her passion is journalism, so she is deputy editor newspaper titled „Pogaduszki u Kościuszki”.