Mentee

Monika Sońta zajmuje się rozwojem organizacji, w szczególności komunikacją wewnętrzną i zaangażowaniem pracowników.

Łączy perspektywę naukową z podejściem biznesowym. Jest doktorantką zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego i wykłada na podyplomowych menedżerskich studiach Employer Branding. Jest certyfikowanym facylitatorem metody LEGO® SERIOUS PLAY® oraz uczestniczy w programach mentoringowych (w roli mentee oraz mentorki). Obecnie pracuje jako Menedżer Rekrutacji w jednej z firm szkoleniowych.

Koordynuje inicjatywę M-Factor, czyli o jakiej pracy marzy mama.

Szczegóły na temat projektów dostępne są na stronie: komunikujemy.com oraz na blogu zmianaperspektywy.pl