Mentee

Monika Matysiak-Szymańska

Dyrektor w dziale doradztwa finansowego, doradztwo transakcyjne (fuzje i przejęcia).

Monika ma 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego. Doradzała w wielu procesach fuzji i przejęć prowadząc procesy finansowego due diligence, wspierając klientów w negocjacjach cenowych oraz w procesie negocjacji zapisów umów sprzedaży udziałów, jak również w procesie rozliczania transakcji. Monika wspiera swoich klientów również w innych kompleksowych przedsięwzięciach typu projekty joint venture czy  podziały, w zakresie finansów. Główni klienci  dla których pracuje Monika to fundusze nieruchomościowe działające zarówno globalnie jak i lokalnie jak również wiele innych podmiotów działających w sektorze budownictwa i nieruchomości.