Mentee

Milena Komierzyńska

Efektywny manager z obszaru zarządzania projektami i ich  portfelem. Odpowiedzialna za prowadzenie zespołu ekspertów (kierowników projektów, analityków biznesowych, członków zespołów agilowych).

Odpowiedzialny i nastawiony na cel gracz zespołowy, na którym można polegać. Posiadająca doświadczenie w zarządzaniu procesami. Partner IT dla jednostek biznesowych, który brał udział w migracjach. Na co dzień wspierająca partnerów biznesowych we wdrażaniu strategii banku poprzez realizację projektów.

Wielbicielka metodyk zwinnych, wdrożyła podejście SCRUM w organizacji IT. Ciągle poszukująca i dzieląca się wiedzą ze współpracownikami i partnerami. Zainteresowana wszystkim, co umożliwia lepszą komunikację i osiąganie lepszych wyników. Skoncentrowana na długoterminowych relacjach. Współpracująca z pracownikami ze wszystkich szczebli struktury organizacyjnej, uwzględniając najwyższe kierownictwo.

Mentorka – Grażyna Rzehak