Mentee

Marta Trojanowska

Marta Trojanowska menadżer z 15 letnim doświadczeniem w wielu obszarach IT w Bankach.

Wykształcenie informatyczne uzyskałam w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku Inżynieria Oprogramowania.

Pracę w IT rozpoczęłam w Banku, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery od administratora systemu informatycznego, przez testera, analityka, project managera do dyrektora departamentu. Zarządzałam zespołami Jakości w Banku oraz zespołem Usług IT. W między czasie obroniłam dyplom magistra na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
W Banku Raiffeisen uczestniczyłam w wielu projektach transformacyjnych IT , które zmieniały organizację pracy, wprowadzały innowacje, aż po wdrożenie najlepszych praktyk „zwinnych”, które wspierały biznes.
Moja praca daje mi dużo satysfakcji i pokrywa się z moimi zainteresowaniami.

Prywatnie interesuje się muzyką, lubię pływać i podróżować.

Mentor: Magdalena Gera-Pikulska/Bożena Leśniewska