Mentee

Marta Ramsza

Uczennica klasy maturalnej w LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza “Witkacego”w Warszawie. Traktuje szkołę jak swój drugi dom. Niecierpliwa i bardzo kreatywna, zwykle można ją dojrzeć, gdy kończy, zaczyna lub jest w trakcie realizowania kolejnego projektu w którejś z warszawskich kawiarni.Działa społecznie od 4 klasy szkoły podstawowej, zaczynała od szkolnego koła wolontariatu i wizyt w Domu Małego Dziecka.

W wolnych chwilach robi wszystko, ale zaczyna od harcerstwa – jest drużynową 243 Warszawskiej Gromady Zuchowej “Wataha”. Jednostka ta skupia dzieci w wieku 6-10 lat z kilku śródmiejskich szkół podstawowych. Mentee przygotowuje wychowawczy i zajmujący program dla dzieci, trzyma również pieczę nad wszelkimi sprawami organizacyjnymi. Swoje kompetencje miękkie stara się rozwijać cały czas, uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i inicjatywach. Harcersko działa również w drużynie wędrowniczej 151 WDW “A co może pójść źle?”, w ramach której w zeszłym roku szkolnym współtworzyła projekt edukujący młodzież w zakresie zdrowia psychicznego. W tym roku wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Postanowiła wziąć udział w tegorocznej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, gdyż pasjonuje ją badanie twórczości poetów i pisarzy XX wieku. Pilnie tworzy swoją pracę olimpijską. Planuje studiować psychologię na SWPSie w Warszawie, ponieważ pomaganie innym jest czymś, co ją najbardziej napędza i jednym z jej ulubionych działań. Następnie, również podczas studiów, chce spróbować pracy w różnych miejscach i zdobyć jak najwięcej doświadczenia. W przyszłości chciałaby założyć fundację wspierającą finansowo i edukacyjnie dzieci z domów dziecka, marzy jej się, aby wszystkie mogły mieć równy start i narzędzia do rozwijania swoich pasji. Prywatnie wielbicielka Green Caffe Nero oraz nauki języków obcych (obecnie czeski oraz hiszpański). Kocha spacerować po Warszawie i chętnie zabiera ze sobą przyjaciół i rodzinę. Ze sportów uwielbia jeździć na rowerze, zwłaszcza na dłuższe trasy z rodzicami.

 

Senior grade student of the LXIV S. I. Witkiewicz “Witkacy” High School. She treats this school like her second home. Impatient and extremely creative person, you can most likely meet her in one of Warsaw cafes, where she’s planning, doing or ending some of her projects. She’s been doing voluntary work since 4th grade of primary school. She started with helping children from 1st and 2nd grade with special problems with learning, then she also has been going to child care home to help houseparents there.

In her free time she is doing pretty much everything, with scouting being her priority – she is a leader in 243 WGZ “Wataha” cub-scout group, which connects children aged 6 to 10 from a few primary schools. Mentee prepares educational and absorbing tasks for her cub-scouts, she is also taking care of organizational matters. Marta is  improving her soft skills, participating in diverse workshops and programs. In ZHP, she is also a member of 151 WDW “A co może pójść źle?”. She has taken part in the project with that group, which was meant to educate young people about mental health. This year, mentee is a volunteer in Szlachetna Paczka.

Being fascinated by 20th century poets’ and writers’ work, Marta decided to participate in Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Polish Language and Literature Contest). Mentee is a future student of SWPS University in Warsaw at a faculty of psychology. Helping others is something that she is keen on and it became her favourite activity. During university time and after that, she wants to try working at different places and get as experienced as possible. In the future, she wants to create a foundation which would provide help for children from orphanages. Her biggest dream is that all the children could have equal chances  to develop their interests. Privately, Marta is a huge fan of Green Caffe Nero. She enjoys learning foreign languages (at the moment, mostly Czech and Spanish) and long walks around Warsaw with friends or family. When it comes to sports, she really likes bike trips, especially with her parents.

Mentorka: Weronika Dzierżawa – Nalewajska – psycholożka i psychoteraputka