Mentee

Marta Łapińska-Jarzynka

Od początku swojej kariery zawodowej związana z The Royal Bank of Scotland – RBS oraz ABN AMRO, gdzie zdobywała doświadczenie w różnych obszarach takich jak M&A, Business Development, Communications. Obecnie w RBS w departamencie zarządzania zmianą. Jeden z ostatnich jej projektów dotyczy Digital Studio, którego celem jest wprowadzenie nowego modelu pracy w organizacji w oparciu o zwinne metody zarządzania zmianą.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Stypendystka Międzynarodowego Programu CEMS Masters in Management a także Polish-German Academic Forum przy SGH. W ramach tych programów studiowała na Georg-August University of Göttingen w Getyndze oraz Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) w Bergen.

Ceni w sobie kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Rodzina i dzieci – Julia (lat 3) i Mateusz (lat 7) dają jej poczucie sensu życia, skąd czerpie siłę do twórczego działania. Jest zdania, że w życiu liczy się, aby być uważnym na drugiego człowieka.