Mentee

Marta Jakubek

Od 2018 w roli Dyrektora ds. zarzadzania ryzykiem operacyjnym od 2018, Marta pomaga Operacjom efektywnie zarządzać ryzykiem operacyjnym poprzez silne środowisko kontroli, które umożliwia skuteczną identyfikację, ocenę i ograniczanie ryzyka w kluczowych obszarach operacyjnych. Kluczowe znaczenie ma koordynacja z zespołem ds. Operacji globalnych i partnerami Citi w celu zapewnienia spójności w ramach procesów i dzielenia się najlepszymi praktykami.

Wcześniej przez 4 lata Marta pełniła rolę Global Cross Border, Records Management i Third Party Lead, wspierając globalny biznes AML w zapewnianiu spójności i zgodności z wymogami związanymi z działalnością transgraniczną, ochroną danych, przepisami i regulacjami dotyczącymi outsourcingu, zaangażowaniem stron trzecich i zarządzaniem danymi co umożliwiło sprawne wdrożenie projektów OCC Consent Order. Swoją karierę rozpoczęła w Citi w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, gdzie pełniła szereg funkcji i była odpowiedzialna za migrację i stabilizację procesów w CSC Polska, poprawę kontroli i inicjatywy w zakresie efektywności, jakość danych, zarządzanie zespołem i ostatecznie ustanowienie roli Menedżera Ryzyka Operacyjnego.

W maju 2019 r. Marta świętować będzie 15 lat z Citi.

Marta jest absolwentką Global Compliance Development Program w 2017 r. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie Międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych oraz studia podyplomowe z Socjologii zarządzania zasobami ludzkimi.