Mentee

Marta Chełchowska

Liderka projektu ,,Czyta[m]nie” oraz członek zespołu ,,Tap’n’Water”. Dzięki tym projektom stworzonym w ramach olimpiady ,,Zwolnieni z Teorii” przez rok była mentorką i pomagała kilkudziesięciu zespołom w ich przygodzie z projektami społecznymi, a także dwukrotnie zwiedziła kawałek Polski na Trasie Zwolnionych z Teorii, gdzie codziennie przemawiała przed setkami uczniów.
Marta angażuje się w życie swojego miasta jako członkini Stowarzyszenia Olsztyn 2.0 przez organizację warsztatów, współtworzenie mapy Use-IT Olsztyn, należącej do europejskiej sieci map dla młodych podróżników oraz wiele innych.
Poza tym współprowadzi audycję młodzieżową ,,Bez spiny” w Polskim Radiu Olsztyn, gdzie porusza różnorodne tematy z zakresu kultury, sztuki, psychologii.
Fanka języków obcych, biologii i chemii, tańca i hodowania kaktusów.

 

Leader of the „Czyta[m]nie” project and member of the „Tap’n’Water” team. Thanks to these projects she created as part of the „Zwolnieni z Teorii” competition, she was a mentor and helped dozens of teams in their adventure with social projects for a year and also visited a part of Poland twice on the „Zwolnieni z Teorii” tour, where she spoke to hundreds of students every day.
Marta is involved in the life of her city as a member of the Olsztyn 2.0 Association by organizing workshops, co-creating the Use-IT Olsztyn map, which belongs to the European map network for young travelers, and many others.
In addition, she co-hosts the youth broadcast „Bez spiny” on Polish Radio Olsztyn, where she speaks about various subjects in the field of culture, art and psychology.
A fan of foreign languages, biology and chemistry, dance and cultivating cacti.