Mentee

Marta Chejduk

Aktualnie, studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, chociaż czas pokaże czy zwiąże się z naukami prawniczymi na stałe. W przyszłości planuje pracować w korpusie dyplomatycznym lub w międzynarodowej organizacji, działającej w obronie praw człowieka. Interesuje ją temat praw mniejszości narodowych i etnicznych. Poza działalnością typowo akademicką działa w wielu inicjatywach. Rozpoczynając od działalności na rzecz bezdomnych zwierząt (projekt “Robimy HAUas”), poprzez kwestie ekologiczne (projekt “Śmieciotwórczy”), kończąc na modelowych obradach Międzynarodowego Trybunału Karnego (i to w roli prokuratora!). Miała szansę sprawdzić się też w projektach zagranicznych m.in. w Niemczech i Finlandii. W wolnych chwilach uwielbia spędzać czas z każdym z jej trzech psów oraz uczyć się języka rosyjskiego.

 

Currently, law student at University of Warsaw. However, time will tell whether her life will be bound with jurisprudence. In the future, she plans to join the diplomatic corps or work for an international organisation that addresses the issues of violating human rights. She is interested in the topic of national and ethnic minorities. Despite typical academic lectures, she is involved in many initiatives. To begin with activity for homeless animals (project ‘Robimy HAUas’), through ecological issues (project ‘Śmieciotwórczy’), completing with Model International Criminal Court (additionally in the role of prosecutor!). She had a chance to challenge herself in international projects, including those in Germany and Finland. After her duties, she loves to spend time with each of her three dogs and study Russian.