Mentee

Maria Wojtacha

FUNDACJA ROZWOJU GMIN POLSKICH, PREZES ZARZĄDU 

Od 2009 r. jestem członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Gmin Polskich (w latach 2009-2011 – wiceprezesem od 2012 roku- prezesem zarządu) oraz jej założycielem i fundatorem. Fundacja powstała z potrzeby  propagowania postaw obywatelskich i edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz ekologii, jak mówi statut Fundacji “Ideą założenia organizacji było dotarcie do jak największej części społeczeństwa gmin polskich
i umożliwienie jej ciągłego rozwoju poprzez poprawę warunków życia, ochronę środowiska naturalnego, wspieranie edukacji oraz propagowanie i szerzenie kultury”.
Od stycznia 2006 roku jestem również związana z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, gdzie od września 2009 roku kieruję Działem Zamówień Publicznych UJ CM. Jestem także wieloletnim wolontariuszem i sympatykiem Stowarzyszenia Wspierania Onkologii UNICORN.
Misją VVPL jest dla mnie inspirowanie kobiet do bycia liderkami, które mają realny, rzeczywisty wpływ na rozwój otaczającego nas świata oraz edukowanie ich w zakresie tego jak robić to sprawnie i skutecznie. Dla mnie ważne jest to aby kobiety-liderki potrafiły pracować razem, w grupie, żeby stanowiły dla siebie wsparcie oraz aby umiały nawiązywać partnerstwa w różnych dziedzinach i godzić ze sobą życie osobiste, zaangażowanie
w politykę, sprawy społeczne czy prowadzenie biznesu.
Poprzez udział w programie chciałabym zdobyć nową wiedzę, która pozwoli mi inspirować swoich współpracowników do działania a także pokaże mi moje mocne strony
i nowe możliwości rozwoju. Chciałabym dzięki programowi rozwinąć swoje zdolności
i umiejętności liderskie, aby w przyszłości lepiej pracować na rzecz otaczającej mnie społeczności.
Chciałabym aby udział w programie ułatwił mi podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów i liczę na to, że dzięki niemu uda mi się osiągnąć większe zbilansowanie mojego życia osobistego i zawodowego.
Moje motto? Żyć tak żeby codziennie próbować „odmieniać oblicze rzeczywistości” i nie zgubić się w pogoni za coraz szybciej biegnącym czasem.