Mentee

Małgorzata Jacygrad

Menedżerka związana z sektorem finansowym. Przez ostatnie lata w funkcji zarządzania operacjami w funduszu emerytalnym. Prowadziła projekty w obszarach wdrożenia produktów, procesów, regulacji prawnych.

Interesuje się nowoczesną edukacją (kompetencje przyszłości) oraz postępem technologicznym w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia.

Mentorka – Agnieszka Anielska