Mentee

Maja Zabawska

Maja ma szesnaście lat doświadczenia w zakresie doradztwa podatkowego, pracując dla Zespołu Rozwiązań dla Pracodawców. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem PIT oraz ubezpieczeniami społecznymi, w tym zajmuje się opodatkowaniem planów motywacyjnych i różnorodnych struktur wynagradzania, czy świadczeń. Doradzała wielu międzynarodowym i polskim podmiotom w zakresie opodatkowania ich pracowników oraz klientów będących osobami fizycznymi. Aktualnie pracuje w biurze Deloitte w Warszawie, ale przez dwa lata była oddelegowana i pracowała jako menedżerka w Dziale Międzynarodowych Ubezpieczeń Społecznych w Deloitte w Londynie.

Maja ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Gender Studies na Polskiej Akademii Nauk. Posiada tytuł doradcy podatkowego.

Poza swoją zawodowym zaangażowaniem w doradztwo podatkowe, jest aktywnie zaangażowana w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (współpraca z Fundacją Ashoka oraz Domem Ukraińskim / Fundacją Nasz Wybór), a także w kwestie dotyczące Różnorodności z perspektywy biznesowej. Działa na rzecz pracowników LGBT+ w swoim miejscu pracy, jak i we współpracy z innymi firmami (zaangażowanie we współpracę z firmowymi tęczowymi sieciami).