Mentee

Maja Hnatów

Interesuję się głównie naukami humanistycznymi – stosunkami międzynarodowymi, filozofią, historią oraz chemią. Jestem zaciętą debatantką zarówno w zakresie Debat Oksfordzkich jak i konferencji takich jak Model United Nations czy European Youth Parliament. Posiadam również artystyczną stronę – w duszy jestem artystką, gram na kilku instrumentach, komponuję poezję śpiewaną oraz maluję. Od 7 lat działam społecznie, a w lipcu zeszłego roku założyłam swój pierwszy własny projekt o nazwie “Dziewczyny z Głosem”, który jest nastawiony na promowanie feminizmu jako nurtu dążącego do uzyskania równości wszystkich płci we wszystkich aspektach życia.
Swoją przyszłość ściśle wiążę z prawem. Pewnego dnia chciałabym założyć fundację na rzecz praw człowieka, pomagającą przede wszystkim ofiarom przemocy seksualnej. Moim największym marzeniem akademickim są studia na University of Oxford i napisanie doktoratu z prawa międzynarodowego.