Mentee

Magdalena Zaroń

Magdalena przeniosła się do Citi w 2008 roku z E&Y, gdzie była członkiem Zespołu Cen Transferowych. W Citi dołączyła do nowo utworzonego zespołu podatkowego EMEA wspierającego brytyjski departament podatkowy. W październiku 2010 r. Objęła kierownictwo nad zespołem podatkowym EMEA. Ponadto współpracowała z Działem Finansowym Oddziałów Polskich Citi – pomoc w zakresie rozliczeń VAT, podatku u źródła, podatku dochodowego oraz innych aspektów podatkowych i finansowych. W 2014 roku objęła stanowisko tymczasowego dyrektora finansowego CSC Polska. Była odpowiedzialna za zarządzanie i kontrolowanie procesów finansowych organizacji. W lipcu 2015 r. została powołana na stanowisko CFO w CSC Polska. Jako dyrektor finansowy Magdalena była odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową i podatkową podmiotu prawnego i prawnego, proces fakturowania i windykacji, raportowanie w USA i korektę bilansu, a także za kontakty z organami nadzoru i organami podatkowymi. Rok temu Magdalena przeprowadziła się do nowej jednostki ds. technologii.