Mentee

Magdalena Rożkowicz

Magdalena Rożkowicz jest szefem zespołu zarządzania ryzykiem w Warszawie składającym się z 28 validatorów technicznych i analityków. Magdalena dołączyła do Citibanku w kwietniu, 2007 i zdobyła ponad 8 lat doświadczenia w roli Valuation Control&Analytics Manager, prowadząc zespół analityczny, który miał obowiązek zapewnić, że portfel dla firm EMEA FXLM był rzetelnie wyceniony zgodnie obowiązującymi normami i wymogami prawnymi. Przed przystąpieniem do Citi, Magdalena pracowała dla grupy Renault, wprowadzając usługi bankowe na rynek polski. Przed dołączeniem do rynku finnansowego zdobyła 3letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, pracując w wiodącej firmie IT w Polsce. Magdalena otrzymała swój dyplom w dziedzinie finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.