Mentee

Magdalena Miszczuk-Jurczak

Magda dołączyła do Citi (Bank Handlowy) i Audytu Wewnętrznego w 2002 roku. Jako Starszy Kierownik Audytu odpowiada za budowanie i zarządzanie relacjami z liderami usług, rynków kapitałowych w EMEA, organami nadzoru i zewnętrznymi audytorami, a także za ścisłą współpracę z krajowymi szefami audytów w celu zapewnienia realizacji planu pracy zapewniającego pewność co do kluczowych ryzyk dla przedsiębiorstw w regionie. Ogółem Magda spędziła 20 lat w instytucjach finansowych (polskich i międzynarodowych). Zainicjowała utworzenie centrum zespołu Audytu Wewnętrznego (obecnie 40 osób) w Citi Service Center (CSC) w Warszawie w celu obsługi działań w Polsce CSC, a także wspierania Londynu i Zespoów kontroli z Dublina. Pełniła także funkcję Dyrektora ds. Audytu w Citibank Europe plc Oddział w Polsce (legalny nośnik dla CSC).