Mentee

Luiza Kozłowska

Luiza Kozłowska posiada dwudziestodwuletnie doświadczenie w sektorze finansowym w tym dwunastoletnie w obszarze ryzyka rynkowego banku. Przez większość tego czasu zajmowała stanowiska analityczne.

Pracując w Banku BPH uzyskała wiele możliwości do rozwoju swoich kompetencji i pogłębienia doświadczenia. Kilkukrotnie zmieniła zakresy swoich obowiązków, brała udział w licznych projektach. Obecnie pełni funkcję  Menedżera w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku i jest odpowiedzialna za ryzyko rynkowe oraz płynności.

Ukończyła studia magisterskie Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość. Jest współautorem publikacji Matematyka Finansowa wydanej przez oficynę SGH. Ponadto w ramach wolontariatu jest członkiem Zarządu stowarzyszenia będącego organem prowadzącym szkołę podstawową.