Mentee

Lidia Prabucka

Uczennica klasy o profilu biologiczno-chemicznym, w liceum ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Aktywna działaczka społeczna, przewodnicząca oraz radna Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, Ambasadorka Start-up Society, Posłanka XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz do niedawna redaktorka miesięcznika Kongresy.  Lidia interesuje się polityką, psychologią fotografią oraz biologią. Marzy o tym, aby w przyszłości zostać kobietą sukcesu, dlatego codziennie pogłębia wiedzę w zakresie własnych zainteresowań.

A student of the biological-chemical class in high school No. XVII Agnieszka Osiecka in Wroclaw. An active social activist, leader of the Youth Council of the City of Wrocław, Ambassador of the Start-up Society, Member of the XXIV Session of the Sejm for Children and Youth and until recently editor of the monthly Kongresy. Lidia is interested in politics, psychology, photography and biology. She dreams of becoming a successful woman in the future. Every day she deepens her knowledge in the field of her interests.