Mentee

Katarzyna Zwolak

Dyrektorka Biura, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa

Wykształcenie & Przebieg kariery zawodowej:

Pochodzę z małej wioski na Pomorzu Gdańsku, gdzie ukończyłam szkołę podstawową, a następnie okoliczne liceum w Kwidzynie. Na studia zdecydowałam się pójść do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński. Początkowo studiowałam informację naukową i bibliotekoznawstwo, a następnie kulturoznawstwo międzynarodowe. W trakcie studiów wyjechałam także na półroczne stypendium do Portugalii, gdzie studiowałam filozofię.

Pracę magisterską poświęciłam wizerunkom czarnych kobiet w kinie południowoafrykańskim po upadku apartheidu. Aby ją napisać wyjechałam na dwumiesięczny staż do Ambasady Polskiej w Republice Południowej Afryki. Obecnie jestem w trakcie filmoznawczych studiów doktoranckich i zajmuję się tożsamością genderową i rasową reżyserek i artystek afroamerykańskich.

Zawodowo od siedmiu lat jestem związana z sektorem organizacji pozarządowych, głównie działających w obszarze rozwoju globalnego oraz kwestii równości płci. Zdobywałam doświadczenie na różnych szczeblach, począwszy od wolontariatu (w Polsce i w Kenii), poprzez koordynację projektów aż po zarządzanie biurem.

Poza pracą w sektorze pozarządowym pracowałam również m.in. jako wychowawczyni na obozach letnich oraz kierowniczka Szkoły Letniej Poławiacze Pereł”, organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Współpracowałam także z Kinem Pod Baranami, a przez kilka lat koordynowałam Festiwal Filmów Afrykańskich „AfryKamera” w Krakowie.

Po przeprowadzce do Warszawy trzy lata temu rozpoczęłam pracę w Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie koordynowałam na poziomie krajowym i międzynarodowym projekty z zakresu edukacji globalnej i rzecznictwa. Byłam również odpowiedzialna za koordynację programu misji PAH w Izraelu / Autonomii Palestyńskiej. Od półtora roku pracuję jako Dyrektorka Biura w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet.

Hobby:

literatura – zwłaszcza reportaże i powieści spoza Europy i Nowego Świata; kino – w tym kino kobiet, kino europejskie; sporty: rowery, joga, badminton, squash, frisbee, pływanie; festiwale muzyczne; podróżowanie

Dlaczego zdecydowała się Pani uczestniczyć w programie mentoringowym Vital Voices Poland?

Mentoring jest wciąż w Polsce niedocenianą formą edukacji pozaformalnej. Możliwość pracy z osobą, która już osiągnęła sukces zawodowy, może bardzo pomóc w pracy nad własną karierą i decyzjami, co do dalszych kroków. Bardzo wierzę w kontakt osobisty między ludźmi i myślę, że relacja, która powstaje pomiędzy mentorką a mentee jest czymś niezwykłym, co w dużej mierze pomaga w dalszym rozwoju. A ponieważ nie chciałabym przestać nigdy się rozwijać, to myślę, że udział w programie mentoringowym Vital Voices może mi w tym pomóc.

Pani motto i przesłanie dla innych kobiet:

Nie mam jednego przesłania czy motta, które mogłabym przekazać innym. Myślę, że najważniejsze jest to, by w każdej sytuacji pozostawać w zgodzie z samą sobą, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.