Mentee

Katarzyna Wiktorowicz

Managerka Ryzyka Korporacyjnego, decydent kredytowy segmentu klientów korporacyjnych, finansowania strukturyzowanego, konsorcjalnego oraz finansowania nieruchomości.

Posiada 22 letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej, w tym ponad 14 letnie na stanowiskach managerskich w obszarze korporacyjnego ryzyka kredytowego.

Kieruje doświadczonym i skoncentrowanym na wynikach Departamentem Ryzyka CIB i Finansowania Strukturyzowanego celem zapewnienia wysokiej jakości portfela kredytowego, zgodnego z oczekiwaniami budżetowymi Banku.