Mentee

Katarzyna Rózicka

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Dyrektor Departamentu Dialogu

Wykształcenie & Przebieg kariery zawodowej:

Dyrektor Departamentu Dialogu, gdzie zajmuje się realizacją projektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Przewodnicząca „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Także z ramienia Pracodawców RP członkini Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji i Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Radzie Ministrów. Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Zrównoważonego Biznesu w ramach Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Członkini Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przy PARP.

Od kilku lat związana z doradztwem dla firm w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z największymi firmami w Polsce, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Zajmowała się tworzeniem, wdrażaniem i koordynacją realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, programów zaangażowania społecznego i raportów społecznych. Specjalizuje się w zaangażowaniu społecznym i w nowoczesnych formach prowadzenia dialogu z interesariuszami. Autorka artykułów i publikacji poświęconych odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji pracownik-pracodawca. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako wolontariuszka. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów, gdzie zajmuje się zagadnieniem odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Hobby:

Od 2 lat jestem biegaczką, moim na razie największym sukcesem jest udział w Półmaratonie Warszawskim w tym roku. Dzięki treningom i startom w zawodach udowadniam sobie, że potrafię dokonać rzeczy, które jeszcze niedawno pozostawały poza moim zasięgiem.

Dlaczego zdecydowała się Pani uczestniczyć w programie mentoringowym Vital Voices Poland?

Jestem osobą, która uczy się przez doświadczenie i jestem przekonana, że możliwość spędzenia kilku dni w obecności liderki-mentorki może być najcenniejszym do tej pory doświadczeniem zawodowym.

Pani motto i przesłanie dla innych kobiet: