Mentee

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Katarzyna Kurzawska-Puchała jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz doradztwie z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także podatku dochodowego od osób prawnych. Obsługuje klientów z wiodących branż z zakresu e-commerce, IT, produkcji i technologii.

Regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach podatkowych jako ich prelegent. Jest również autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie fachowej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.