Mentee

Katarzyna Kubik

Katarzyna dołączyła do Citi 14 lat temu. Pracę rozpoczęła w dziale operacji związanych z papierami wartościowymi i bankowością, gdzie była odpowiedzialna za uzgodnienia dotyczące rozliczania prowizji brokerskich. Pracowała jako specjalista, a następnie kierownik zespołu. Oprócz podstawowych obowiązków Katarzyna prowadziła również kilka migracji procesów (z Nowego Jorku do Warszawy i Warszawy do Chennai). Po 4 latach Katarzyna przeniosła się do Departamentu Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (AML), gdzie jej kariera przebiegała przez różne zespoły, począwszy od UAT (jednostka zajmująca sie testowaniem aplikacji i danych), poprzez zespoły: Continues Improvement, Metrics, Capacity Planning, Business Planning and Analysis z obecną rolą jako Globalny Dyrektor ds. Usprawniania Procesów. Podczas swojego doświadczenia w AML pełniła głównie funkcje kierownicze i przez ostatnie lata zdobywała doświadczenie w zarządzaniu projektami, zarządzaniu procesami i zmianami. Wykorzystywała swoje doświadczenie zebrane w zespole Continues Improvement, usprawniając procesy, za które była odpowiedzialna. Na obecnym stanowisku kieruje zespołem 8 pracowników zlokalizowanych w NAM, APAC i EMEA, których głównym celem jest tworzenie i wdrażanie strategii I procesów poprawiających skuteczność działania procesów AML. Osiąga to głównie poprzez zarzadzanie takimi procesami, jak: program Bright Ideas – program umożliwiający wszystkim pracownikom zgłaszanie i prowadzenie inicjatyw poprawiających działanie procesów, przeglądy procesów i oraz proces identyfikowania nowych możliwości poprawy procesów.