Mentee

Katarzyna Dąbrowska

Kasia rozpoczęła swoja karierę w 2007, jako stażystka w Société Générale w dziale Middle Office. Po studiach, dolaączyła do zespołu Banque PSA Finance (grupa Peugeot) do Działu Windykacji, gdzie w 2010r. awansowała na stanowisko managerskie. W 2012r., Kasia przeszła do RBS, gdzie przez rok zarządzała zespołem operacyjnym ds. KYC (Poznaj Swojego Klienta).

Kasia przeniosła się do Citi w 2013., gdzie została managerem zespołu (AVP) w departamencie  Middle Office. W 2015r. Została awansowana na stanowisko Managera Sekcji (VP), kierując zespołami Non-core oraz rozliczeń transakcji. Aktywnie uczestniczyła w inicjatywach nakierowanych na udoskonalenie procesów zarówno w swoich zespołach jak i na skale całego departamentu zapoczątkowując Contiunous Improvement Committee w Middle Office.

W lutym 2018, po powrocie z urlopu macierzyńskiego, Kasia dołączyła do zespołu CIS w ramach banku powierniczego, jako Manager Sekcji, finalizując migrację procesu do Warszawy.

W grudniu 2018 Kasia ponownie dołączyła do Middle Office jako Dyrektor Departamentu.

Kasia ukończyła Szkołę Główną Handlową z dyplomem magistra ekonomii na kierunkach Zarzadzanie i Marketing oraz Stosunki Międzynarodowe.