Mentee

Kasia Świętochowska

Producentka projektów kulturalnych, klasycznie wykształcona wiolonczelistka, współzałożycielka ONSTAGE mobile app, zajmuje się włączaniem technologii do świata muzyki klasycznej. Obecnie pracuje dla Julian Cochran Foundation, w latach 2011-2016 związana z programami Instytutu Adama Mickiewicza: I, CULTURE Orchestra oraz Polska Music, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie wydarzeń realizowanych we współpracy z wiodącymi instytucjami kultury na świecie.

Prezeska Fundacji Automatophone, w ramach której realizuje m.in. trzyletni projekt „Opera dla Głuchych” w Teatrze STUDIO z udziałem niesłyszących artystów. Stypendystka Aspen Young Leaders Programme.

Mentor: Karolina Marzantowicz