Mentee

Karolina Molska

Dostać się na wybraną uczelnię i zwiedzić nowe miejsca i kraje (szczególnie na północy).

Get to the chosen university and visit new places and countries (especially in the north).