Mentee

Karolina Modrzejewska

Studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie wyobrażająca sobie życia bez angażowania się w projekty.

W Opolu miała możliwość współorganizować razem ze Studenckim Forum Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego dwa sztandarowe wydarzenia – Galę Młodego Naukowca i Przedwiośnie Naukowe.
To one sprawiły, że się ukierunkowała.
Miała także możliwość zaangażowania się w program Erasmus+ i udziału w projektach w Polsce, Niemczech oraz Holandii.
Reprezentowała Polskę na Gathering of Young Multipliers 2019 w Brukseli – konferencji poświęconej działalności młodych w Unii Europejskiej.
Prowadziła także przez 3 lata gromadę zuchową.

Obecnie jest członkiem CEMS Club Warsaw, gdzie realizuje CEMS Chance CSR – program dla młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz Inspiring Solutions – największą studencką konferencję o zastosowaniach IT w biznesie. Działa także w Enactus SGH oraz w Samorządzie Studentów SGH.

Prywatnie zakochana w podróżach i poznawaniu innych kultur. Uwielbia renifery i kawę. Kocha pomagać i angażować się charytatywnie.

A student at the Warsaw School of Economics who cannot imagine her life without getting involved in projects.

In Opole she had the opportunity to co-organize, together with the Student Scientific Movement Forum of the Opole University, two flagship events – the Gala Młodego Naukowca and Przedwiośnie Naukowe.

She also had the opportunity to become involved in the Erasmus + program and participate in projects in Poland, Germany and the Netherlands.
She represented Poland at the Gathering of Young Multipliers 2019 in Brussels – a conference dedicated to the activities of young people in the European Union.
For three years she also led the Scouts Group.

Currently, she is a member of CEMS Club Warsaw, where she is organizing CEMS Chance CSR – a program for young people in a difficult life situation and Inspiring Solutions – the largest student conference on IT applications in business. She is also a member of Enactus SGH and SGH Students Union.

Privately, she is in love with traveling and learing about other cultures. She loves to help other people and is crazy about coffee and reindeers.