Mentee

Karolina Fryt

Uczennica klasy humanistycznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Wizjonerka.

Liderka Wodnej Drużyny Wędrowniczej „Horyzont” w miejscowości, z której pochodzi, w Andrychowie. Tam również angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności, koordynuje wydarzenia harcerskie, tworzy plany pracy, wypełnia dokumenty i realizuje programy zajęć dla dzieci, z którymi praca jest dla niej najbardziej wartościowa i odpowiedzialna. Zaszczepia w nich wiarę w siebie tak, by uwierzyły, że są w stanie sięgnąć gwiazd.

Rozwijała swoje umiejętności miękkie i zarządzania m.in. podczas letniej szkoły dla młodych liderów – Civic Up! Academy. Zainteresowanie szeroko pojętymi mediami, grafiką, fotografią i edytorstwem wykorzystała, tworząc projekt społeczny „Generacja Zmian”, nagrodzony Złotym Wilkiem w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Pasję do tworzenia filmów wykorzystuje podczas wszelakich wydarzeń czy prowadząc swój kanał w serwisie YouTube. Działa jako wolontariuszka w Szlachetnej Paczce i Studiach na Horyzoncie. Kocha scenę, gra w teatrze, recytuje, wykonuje poezję śpiewaną i tworzy swoje utwory. Pasja i upartość w spełnianiu marzeń zaprowadziły ją m.in. do programu telewizyjnego The Voice Kids.

Wierzy, że każdy może zmienić świat, zaczynając od samego siebie i swojego najbliższego otoczenia.

 

Student of The Fifth High School in Krakow. Visionary.

Leader of a scout team called Wodna Drużyna Wędrownicza „Horyzont” in her home town – Andrychow, engaged in activities for the benefit of her local community. She coordinates scouts events, creates schedules, fills mass of documents and works with children, sharing all her knowledge with them, which, for her, is the most valuable and responsible activity. She tries to make them believe that they can do anything.

She had been developing her management skills during summer camp for young leaders – Civic Up! Academy. She managed to use her passion for creating graphics, taking photos and using social media as a tool to communicate, in creating a social campaign „Generacja Zmian” which won the highest prize in the Zwolnieni z Teorii contest and which encourages youth to be socially involved. She uses her interest in creating videos during events or by running a small channel on YouTube. She is a volunteer in Szlachetna Paczka and Studia na Horyzoncie Krakow. She loves performing, playing in a theatre, singing poetry and creating her own piece of music. Passion and the need to fulfill her dreams led her to the TV programme called The Voice Kids.

She believes that anyone can change the world – starting with yourself and your nearest surroundings.

 

Mentorka: Tina Sobocińska – PWC