Mentee

Justyna Wysocka-Golec

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami doradczymi w branży ochrony środowiska. Zaczynała jako konsultant i kierownik projektu, a później jako dyrektor zarządzający, doradzała klientom biznesowym w zakresie systemów zarządzania emisją, emisji dwutlenku węgla, zrównoważonego rozwoju oraz planów zrównoważonego rozwoju miast.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, specjalność: ochrona środowiska w przemyśle. Podyplomowe Europejskie Studium Zarządzania – Program MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Została wyróżniona tytułem Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet – europejskiej nagrody za wspieranie kobiet w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Od kilku miesięcy współzałożycielka i CEO w startupie LGM, który zajmuje się rozwojem i komercjalizacją innowacji z zakresu efektywności energetycznej. Spółka opracowała metodę na otrzymywanie nawet do kilku razy więcej mocy z istniejących generatorów elektrycznych.