Mentee

Justyna Mroczkowska

Apprentissanges Sans Frontieres, Praktyki bez granic, Kierownik Projektu

Wykształcenie & Przebieg kariery zawodowej:

Magister, Studia Gender (Uniwersytet Genewski, CH, w trakcie), Podyplomowe Studia z Rozwoju Zrównoważonego (Graduate Institute for Development Studies, Uniwersytet Genewski, CH), Magister Politologii i Nauk Społecznych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin).

 Moją karierę zawodową rozpoczęlam w Genewie (CH) pracując dla międzynarodowej organizacji, w której zajmowałam się zarządzaniem Europejskim Systemem Certyfikacji dla urządzeń elektronicznych. Pracowałam również dla sektora prywatnego kierując działaniami marketingowymi mającymi na celu wprowadzenie na rynek polski systemu SSL. Ponadto byłam zaangażowana w działania sektora pozarządowego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez kilka lat związana byłam z korporacją, pracując w oddziałach w Genewie i w Warszawie. Nadzorowałam międzynarodowe projekty raportów płacowych, współpracując ściśle z konsultantami z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji i Bliskiego Wschodu. W Warszawie kierowałam ogólnopolskim projektem w ramach Gender Index dla Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Ponadto samodzielnie napisałam projekt i dostałam grant unijny w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet”. Pozwoliło mi to na zrealizowanie mojego marzenia – stworzenia holistycznego miejsca rozwoju osobistego i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W ramach tego przedsięwzięcia organizowałam różnego rodzaju szkolenia i spotkania (m.in. biznesowe dla kobiet, promujące zdrowe odżywianie i naturalne metody leczenia etc.). Prowadzenie własnej firmy umożliwiło mi wolność tworzenia i realizowania własnych pomysłów. Ostatnie półtora roku spędziłam w Genewie (CH), gdzie podjęłam studia genderowe oraz zdobyłam nowe doświadczenie pracując w sektorze pozarządowym. Moja ostatnia misja polegała na zorganizowaniu międzynarodowego seminarium poświęconego tematyce powszechnego prawa do praktyk zawodowych podczas 22-iej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ w marcu 2013. Raport końcowy będący rezultatem konferencji ma stać się krokiem do włączenia prawa do praktyk do Milenijnych Celów Rozwoju ONZ.

Równoległe bardzo chętnie angażuję się w działania społeczne na poziomie lokalnym. Od ponad roku byłam aktywną członkinią osiedlowej grupy integracyjnej w Onex, w Szwajcarii, w ramach której współtworzyłam i realizowałam projekty dla społeczności lokalnej. Moim autorskim projektem było propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację podwieczorków fair trade przy osiedlowym domu kultury. Ponadto brałam udział w zebraniach ewaluujących projekty mieszkańców, współpracując z władzami merostwa, reprezentantami partii politycznych i sektora prywatnego.

Hobby: podróże, slow food, naturalne metody leczenia, sport na świeżym powietrzu, rozwój osobisty, problematyka gender, ekologia, permakultura, rozwój zrównoważony.

Dlaczego zdecydowała się Pani uczestniczyć w programie mentoringowym Vital Voices Poland?

Nieustannie poszukuję nowych inspiracji do moich działań, śledząc nader szczególnie działania kobiet. Uczestnictwo w programie traktuję jako bardzo wyjątkową szansę poznania wielu wspaniałych kobiet. Stanowi to dla mnie możliwość bezpośredniej obserwacji i wymiany z kobietami, które z sukcesem realizują się na gruncie zawodowym. Chciałabym z bliska przyjrzeć się jakimi kryteriami kierują się przy podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu priorytetów, delegowaniu czy współpracy z zespołem. Interesuje mnie również w jaki sposób kobiety te zaistniały często w męskim świecie biznesu oraz jak połączyły życie osobiste/rodzinne z zawodowym. Wierzę, że dzięki temu doświadczeniu tworzone przeze mnie w przyszłości projekty zyskają nową wartość i staną się źródłem inspiracji dla innych kobiet.

Pani motto i przesłanie dla innych kobiet:

Życie polega na spotykaniu różnych osób na swojej ścieżce. Wierzę, że nie pojawiają się one przypadkowo. Mistrz pojawia się na drodze gdy jesteśmy na to gotowe. My kobiety jesteśmy obdarzone wyjątkową siłą, której potencjał na szczęście coraz częściej zostaje odkryty i uznany. Niestety nadal kobiety we wszystkich szerokościach geograficznych nie mają tych samych możliwości. Wykorzystajmy swoją szansę by zmienić tę sytuację.

Chciałabym by każda dziewczynka rosła w pełnym przekonaniu poczucia własnej wartości tak, aby w przyszłości mogła realizować wyznaczone sobie cele, gdyż wszystko jest możliwe jeśli tylko w to wierzymy i czujemy siłę do działania.