Mentee

Julia Waligóra

Studentka międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od lat angażuje się w życie społeczne miasta i województwa, najpierw jako radna i przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, obecnie jako wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Ogrody oraz radna i twórczymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Działa w Europejskim Parlamencie Młodzieży EYP Poland jako członkini zarządu ds. Koordynacji regionalnej, a także organizuje wiele konferencji EYP zarówno w Polsce jak i za granicą. Jest prezeską Fundacji Aktywizacji Młodzieżowych Organizacji zajmującej się aktywizacja młodzieży i działaniem na jej rzecz.

A student of international economic relations at the Poznań University of Economics. For years she has been involved in the social life of the city and the province, first as a councillor and chairperson of the Youth Council of the City of Poznań, now as vice-chairperson of the Gardens Housing Estate Council and councillor and creative Youth Seym of the Wielkopolska province. She works in the European Youth Parliament EYP Poland as a member of the Board for Regional Coordination and organises many EYP conferences both in Poland and abroad. She is the president of the Foundation of Youth Activation Organizations dealing with youth activation and action for youth.