Mentee

Julia Orłowska

Uczennica i przewodnicząca samorządu szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Była przewodnicząca swojego gimnazjum i przewodnicząca komisji kultury w I Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Uwielbia współpracować z ludźmi. Wspólnie ze swoimi znajomymi prowadziła kampanię społeczną „Niewidzialni Niewidomi”, zajmując I miejsce w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Młodszy Ambasador Parlamentu Europejskiego w roku szkolnym 2017/2018 i jedna z przedstawicieli Polski w młodzieżowych obradach EUROSCOLA w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu. Wielokrotna laureatka konkursów regionalnych, historycznych i konkursów na esej, dwukrotna stypendystka.
Prywatnie uśmiechnięta nastolatka, spędzająca czas ze swoimi przyjaciółmi; lubiąca śpiew, grafikę komputerową, historię i nauki społeczne.

Student and president of the student council in 2nd High School of Gen. Zamoyska and Helena Modrzejewska in Poznan. Ex president of the student council in her junior high school and chairman of cultural committee during 1st Wielkopolski Youth Regional Council. She loves working with people. Together with friends, she made social campaign „Niewidzialni Niewidomi”, by what they took 1st place in Zwolnieni z Teorii contest. European Parliament Junior Ambassador in the school year 2017/2018 and one of Polish representatives during youth proceedings EUROSCOLA in European Parliament in Strasbourg. Multiple laureate of regional, historical and essay competitions, double scholarship holder.
Privately she is smiling teenager, who spends lot of her time with friends; she likes singing, graphic design, history and social sciences.