Mentee

Julia Chrobok

19-letnia kobieta, z małej miejscowości- Krapkowice. Uwielbia mówić, rozmawiać, poznawać ludzi. Działaczka na rzecz zmiany systemu szkolnictwa w Polsce. Współpracuje z władzami powiatowymi, będąc głosem młodych i tworząc projekty przyjazne młodzieży, jak i jednoczeniu jej z pokoleniem dorosłych. Chce szerzyć wiedzę o naszej planecie i sprawić, aby Ziemia i jej mieszkańcy byli silni i zdrowi. Współtwórczyni projektu ekologicznego “zminimalizowani”. Udzielała się w projekcie “EKOart”. Pasjonatka muzyki, szczególnie śpiewu. Chce je wykorzystywać jako narzędzie do ulepszania świata, bo zna i wierzy w moc muzyki.

W wolnym czasie zawsze chętnie pomoże. Interesuje się makijażem i charakteryzacją sceniczną. Ma dwie dużo starsze siostry.

 

A 19 year old woman, from a small city- Krapkowice, in Poland. She really likes to speak, talk and get to know other people. Activist fighting for changing the school system in Poland. She works with the local government as the voice of the young people, creating projects that are beneficial to both teenagers and the unity between them and the adult generation. She wants to spread knowledge about our planet and make the Earth and its inhabitants grow strong and healthy. Co-creator of the ecological project „minimized” (named officially in Polish “zminimalizowani”). She was involved in the “EKOart” project. Music enthusiast, especially when it comes to singing. She wants to use it as a tool to improve the world, because she knows and believes in the power of music.

In her spare time, she is always happy to help. She is interested in makeup and special effects makeup.  She has two much older sisters.