Mentee

Joanna Talewicz-Kwiatkowska

JoannaTalewicz-Kwiatkowska – Doktor Antropologii Kulturowej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doradca akademicki w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Absolwentka programu Historical Dialogue and Accountability na  Columbia University  w Nowym Jorku (2018), Leadership Academy for Poland (2016). Stypendystka programu stypendialnego Fulbright(2015-2016), Tom Lantos Institute (2017), programu Komisji Europejskiej: Marie Curie – Conferences and Training Courses on Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romani Studies (Central European University, 2009) oraz program Departamentu Stanu USA International Leadership Visitor Program-Women Leadership (2012).

Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce romskiej ze szczególnym uwzględnieniem romskiego Holokaustu. Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek.
Współzałożycielka i prezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacyjnych w szczególności związanych ze społecznością romską.

Współpracuje z Fundacją ePaństwo przy organizacji międzynarodowej konferencji Personal Democracy Forum w Europejskim Centrum Solidarności, która koncentruje się na tematach związanych z partycypacją obywatelską, wykorzystaniem technologii dla dobra wspólnego, jak również pobudzaniem dialogu między poszczególnymi sektorami życia społecznego w celu polepszenia sytuacji oraz aktywizacji obywateli i obywatelek. Właścicielka firmy eventowej JTC  Consulting, która współpracowała m.in. z Word Climate LTD  (COP 24- Katowice, Horizon 18’s platform- Boston, Energy Action Forum- NYC, COP 25- Madryt).

Mentorka – Małgorzata Surdek