Mentee

Joanna Szczegielniak

Ma bardzo bogate, ponad 18-letnie doświadczenie w sektorze finansowym, w różnych obszarach, a w szczególności w bankowości detalicznej i konsumenckiej. Ma również praktyczną wiedzę w zakresie rozwoju oferty produktów finansowych, marketingu, zarządzania relacjami z klientami (B2B oraz B2C) oraz bardzo dobre zrozumienie w jaki sposób działania komercyjne wpływają na wyniki finansowe banku.

Aktualnie odpowiada za rozwój relacji z klientami detalicznymi oraz projektuje i wdraża transformację Agile w organizacji. Zarządza ponad 100 osobowym zespołem.

Jest doktorem nauk ekonomicznych.