Mentee

Joanna Fonfara

Doświadczony profesjonalista z udaną karierą w międzynarodowych zespołach ds. Prawnych i zgodności z przepisami. Specjalizuje się merytorycznie w zakresie wymagań regulacyjnych, opracowywaniu programów zgodności, zasad, sprawozdawczości. Ma doświadczenie w interpretacji i wdrażaniu międzynarodowych wymagań w złożonym środowisku regulacyjnym organizacji globalnej. Utrwalone doświadczenie w zakresie zgodności z przepisami oraz duża znajomość przepisów, zasad, wytycznych, procedur, przepisów i przepisów regulujących międzynarodowy sektor bankowy. Egzamin radcowski i egzamin sędziowski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wyszkoliła i rozwijała swoje umiejętności przywódcze podczas różnych programów przywództwa korporacyjnego.