Mentee

Izabela Seweryn

Dyrektor Loży Radomskiej Business Centre Club, Radom

Wykształcenie & Przebieg kariery zawodowej: Właścicielka firmy CARZONI Izabela Seweryn, Ekspert w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, członek indywidualny Business Center Club. W latach 2003-2013 Dyrektor Loży Radomskiej Business Centre Club. Realizowała projekty kierowane do przedsiębiorców oraz dotyczących współpracy z administracją państwową i samorządową. Realizowała regionalne edycje konkursów organizowanych przez BCC, spotkań, konferencji i seminariów gospodarczych na temat rozwoju gospodarczego, odpowiedzialności społecznej biznesu oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach działalności Loży koncentrowała się na tematyce rozwoju regionu radomskiego oraz budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Wcześniej Dyrektor NEFRETETE SPA. Szeroko rozwinięta działalność naukowa i społeczna. Jest autorką licznych publikacji i artykułów, jak również wystąpień i referatów z zakresu polityki regionalnej oraz działalności sektora MŚP na konferencjach i panelach dyskusyjnych. Członkini: SAAMBA Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Radomskiego Klubu Golfowego. Wspiera Społeczny Komitet BOGURODZICA w Taczowie. Jest absolwentką studiów magisterskich z dziedziny finansów Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Radomski). Ukończyła Master of Business Executive i posiada tytuł MBA ERASMUS University & GFKM. W 2013 absolwentka pilotażowego Programu FBA Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Hobby: Jest miłośnikiem literatury psychologicznej i motywacyjnej. Jest fanem sportów wodnych, długiej jazdy na rowerze i nordic walkingu. Jej nowa miłość to golf. W 2012 przeszła szlak św. Jakuba Primitivo. Prywatnie szczęśliwa mama Nataszy, która nauczyła ją jeździć na rolkach.

Dlaczego zdecydowała się Pani uczestniczyć w programie mentoringowym Vital Voices Poland? Od początku swojej „drogi zawodowej” uważam, że sukces polega na byciu szczęśliwym samemu ze sobą wszędzie tam, gdzie jesteśmy i co robimy. Zawsze chciałam się identyfikować z tym co robię i kochać to najmocniej na świecie. Przez lata swojej działalności zawodowej zawsze dążyłam do znalezienia swojego odpowiedniego miejsca. Każdy szczebel rozwoju zawodowego dawał mi poczucie wartości, że jestem kobietą. Dzięki Vital Voices Poland można pokazać, że kobiety są silnymi parterami w biznesie, domu, rodzinie. Program ten pomaga kobietom, które są „działaczkami” na rzecz tworzenia lepszego świata dla wszystkich. Dzięki temu Programowi dalsze moje działania jeszcze mocniej pozwolą łagodzić problem dyskryminacji kobiet w życiu gospodarczym i społecznym. Program ten ułatwi poznanie barier rozwoju kariery kierowniczej kobiet, a także ich potrzeby kwalifikacyjne szkoleniowe. W miarę możliwości przyczyni się on do wzrostu wiary w siebie i samooceny, oraz nabrania przekonania o słuszności dalszych działań.

Pani motto i przesłanie dla innych kobiet: Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno. Nie zamykajmy się na inne kobiety, wspierajmy się, pomagajmy sobie, czerpmy dobre praktyki. Żyjmy codziennie z przesłaniem: Kobiety dla Kobiet.