Mentee

Iwona Rodzoch

Iwona Rodzoch jest absolwentką Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART (aktualnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie. Ukończyła również podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z ubezpieczeniami związana jest od czasu wejścia w życie reformy systemu emerytalnego w Polsce w 1999 roku, a swoją karierę zawodową rozpoczęła w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BIG Banku Gdańskiego. W latach 2000-2008 pracowała jako Kierownik Działu Obsługi Klienta w Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Od 2008 roku związana z BNP Paribas Cardif w Polsce, gdzie objęła najpierw stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Operacji, a w 2015 roku Dyrektora Pionu Operacji i Obsługi Klienta.

Odpowiada za realizację wszystkich procesów operacyjnych podległych obszarów w zakresie obsługi Klienta, wypłaty świadczeń oraz  raportowania.