Mentee

Iga Hołówka

Działam w inicjatywach związanych z klimatem, społeczeństwem obywatelskim, zrównoważonym rozwojem, partycypacją młodzieży i edukacją. Szczególne istotne są dla mnie tematy dezinformacji i mediów. Jestem inicjatorką wielu projektów społecznych. Ponadto interesuję się polityką i wielokulturowością. W wolnych chwilach czytam reportaże, a gdy tylko mam możliwość uwielbiam spędzać czas na spektaklach w teatrze.
Zawsze powtarzam, że raczej mam plany, a nie marzenia. Chciałabym nadal spełniać się w tym, co robię. Zależy mi, aby działać na rzecz wprowadzenia edukacji medialnej do polskich szkół oraz budować szeroko rozumiane niezależne media, szczególnie istotne w społeczeństwie informacyjnym.