Mentee

Emilia Ostrowska

Emilia posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w dziale audytu, szerokie doświadczenie w audytach sprawozdań finansowych jednostek wielooddziałowych oraz grup kapitałowych. Bierze udział w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółek polskich jak i zagranicznych, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (US GAAP).

Emilia Ostrowska jest biegłym rewidentem. Posiada również uprawnienia Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (Association of Certified Chartered Accountants). Poza projektami z zakresu audytu, realizuje także projekty doradztwa rachunkowego.

Emilia zarządza działem Audytu w Łodzi. Nie tylko rozwija swoją zawodową karierę w organizacji, ale również chętnie bierze aktywny udział w organizowaniu spotkań Klubu dla Kobiet ze sfery biznesu SheXo w Łodzi, jak i również Szkoleń czy spotkań biznesowych dla Klientów. Emilia odpowiada za obszar związany z People & Talent i jako Talent Director, organizuje liczne szkolenia dla swojego zespołu, dbając o jego długofalowy rozwój.