Mentee

Kierownik projektów oraz programów. Konsultant chętnie sprawdzający się w różnych rolach: Product Manager, Change Manager, Product Owner, Scrum Master. Lubi wyzwania i trudne projekty obarczone dużym ryzykiem. W pracy ważne są dla niej relacje międzyludzkie, praca zespołowa oraz rozumienie wspólnego celu. Od 2011r. związana z rynkiem telekomunikacyjnym. Dotychczas zaangażowana w projekty korporacyjne i rządowe realizowane m.in. dla urzędów administracji rządowej na rzecz Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Obecnie odpowiada przede wszystkim za projekty związane z rozwojem systemów bazodanowych i raportowych w obszarze Business Intelligence. Pasjonatka metodyk zwinnych i nowych technologii. Dzięki ciągłej potrzebie rozwoju konsekwentnie się kształci I realizuje na różnych polach: studia, kursy, szkolenia oraz praca na rzecz innych. Ma również ambicję promowania „ludzkiego wymiaru biznesu” i rozwija tę wizję poprzez łączenie pracy zawodowej ze studiami psychologicznymi oraz pracą wolontariacką.

Mentor: Wojciech Głownia