Mentee

Dominika Wilczok

Uczennica klasy o profilu IB w III LO im Adama Mickiewicza w Katowicach. Chce, aby wszyscy ludzie czerpali z życia aż do samego końca. Dlatego jest pomysłodawczynią i liderką projektów społecznych o chorobie Alzheimera i agesimie, które zyskały poparcie i zaangażowanie cenionych autorytetów w Polsce i na arenie międzynarodowej. Program “Jestem Liderką”, znacznie przyspieszył proces powstawania jej wymarzonej fundacji. Znajomość protokołu dyplomatycznego i nieodłączne poszanowanie ludzkiej godności pozwala jej poruszać tak trudne i osobiste tematy z ludźmi w różnym wieku. Jest młodą ambasadorką Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Twarz majowej okładki “Cogito” 2020.

Jej marzenia upiększają dzień powszedni i wywołują szeroki uśmiech na jej twarzy. Bo przecież dotyczą Ivy League, Forbes 30 under 30, kursów w “Le Cordon Bleu”, no i oczywiście wielkiej miłości. Marzy również o tym, aby mając 100 lat odczuwać radość i satysfakcję ze swojego, pięknego i fascynującego życia.

 

A student in III LO im. Adama Mickiewicza in Katowice, on the IB profile.  She wants everybody to derive from life till its very end. Thus, she is a leader and founder of social projects on Alzheimer’s disease and Ageism, which have gained the support and commitment of respected authorities in Poland and the international arena. The „I am a Leader” program significantly accelerated the process of creating her dream foundation. Knowledge of the diplomatic protocol and inherent respect for human dignity allows her to raise such difficult and personal topics with people of all ages. She is a young ambassador of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis. Dominika is the face of the May cover of „Cogito” 2020.

Her dreams embellish the weekday and put a smile on her face. After all, they concern Ivy League, Forbes 30 under 30, courses in „Le Cordon Bleu,” and, of course, great love. She also dreams of feeling joy and satisfaction with her beautiful and fascinating life at the age of 100.