Mentee

Dominika Lasota

Uwielbia się uśmiechać i odkrywać świat. Przez ostatnie dwa lata uczyła się na stypendium w angielskiej szkole. Przygód szukała też w Stanach Zjednoczonych, gdzie brała udział w międzynarodowych programach Camp Rising Sun i Yale Young Global Scholars.

Kocha ludzi i naturę – i to właśnie dla nich działa. Jest aktywistką klimatyczną Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W ramach MSK organizuje demonstracje klimatyczne, prowadzi kampanię skierowaną na Unię Europejską i jej politykę klimatyczną, oraz promuje sprawiedliwą transformację w Polsce. Oprócz tego rozwija inicjatywę Strażnicy Przyszłości, wspierającą młodych ludzi w ich działaniu na rzecz dobrej przyszłości.  W wolnym czasie natomiast spontanicznie tańczy, uczy się hiszpańskiego i spędza czas z ukochanymi znajomymi.

Uważa, że świat pozwolił jej odkryć w sobie siłę, więc chce ją teraz wykorzystać, by dać wsparcie i uśmiech innym. Nie wie, co przyniesie jutro, ale ma w sobie dużo nadziei i wie, że wspólnie z ludźmi będzie mogła tę nadzieję przelać w rzeczywistość.

 

She loves to smile and discover the world. For the past two years she studied in the UK. She searched for adventures also in the USA, where she took part in international programs – Camp Rising Sun and Yale Young Global Scholars.

She is passionate about nature and the people – and it is them that she takes action for. She is a climate activist in Polish Youth Climate Strike. Under its auspices, she organizes demonstrations for climate, leads a campaign targeting the EU and the european climate law, and promotes just transition in Poland. Besides this she is developing an initiative called Guardians of the Future, which supports young people in their actions for a safe future. In her free time, she absolutely loves spontaneous dance sessions, learning Spanish and spending evenings with her beloved friends.

She thinks the world let her discover her internal strength, so she now wants to use it to support and bring a smile to others. She has NO idea what tomorrow is going to bring, but she is full of hope and knows that together with other people she will be able to turn this hope into reality.

 

Mentorka: Krystyna Boczkowska